What’s in a name?

What’s in a name?

Toen ik vroeger mezelf voorstelde kreeg ik geregeld de vraag wat mijn naam betekende. Enerzijds vond ik dat altijd frappant, want andersom wordt nooit de vraag gesteld wat bijvoorbeeld ‘Jan’ of ‘Piet’ betekent. Anderzijds klopt de intuïtie van de westerling toch ook: Chinese namen hebben vaak een betekenis en zijn vaak een wens van ouders aan het kind.

Dat een naam een wens is, geldt ook voor de praktijk naam: Ankanglin (安康林). Het woord voor gezondheid in het Chinees is jiankang (健康). Het eerste karakter jian staat voor zhuangjian (壯健)  en verwijst naar de fysieke gezondheid. Het tweede karakter kang staat voor 安康 en betekent vrij vertaald ‘stilte in het hart’, wat naar de psychische gezondheid verwijst. Het karakter 林 heeft meerdere betekenissen. Meest voorkomend is ‘bos’, ‘bos met bomen’ of ‘bamboebos’. Vrij vertaald betekent Ankanglin dus:

“Het Bamboebos van Stilte in het Hart’ 

De Chinese taal kenmerkt zich echter door verschillende betekenislagen van de karakters en zo ook heeft de naam Ankanglin meerdere betekenissen en verwijzingen. Ankang, rust in het hart, vereist een vrije stroom van energie en bloed en dus ben je ook direct fysiek gezond, waarbij de ziel niet verhinderd is om zijn levenspad te volgen. Het karakter lin kan naast de betekenis ‘bamboebos’ ook de betekenis van samenkomen hebben. In die zin is de praktijk dus een plaats waar mensen bijeenkomen en elkaar helpen om hun levenspad te vinden.

Als we nog een laagje van de ui afpeuteren dan zullen we zien dat de keuze naar ‘bamboebos’ niet willekeurig is. In de Chinese oudheid is bamboe een verwijzing naar de junzi (君子), iemand die het hemels mandaat bezit: de keizer. Door Confucius is de term later breder getrokken en wordt het sindsdien met de ware heer geassocieerd. De ware heer is oprecht, zo recht als bamboe en is instaat om weerbarstig weer te doorstaan zonder zijn idealen en oprechtheid op te geven. Daarnaast heeft hij een groot hart, die leeg van ego is, zoals de holle binnenkant van een bamboe. Hij staat daarbij dus open tussen en aangesloten met hemel en aarde, waardoor je je eigen levenspad, de dao (道), volgt. Als wij dat energetisch uitleggen zou je het kunnen omschrijven als de chongmai die open staat en vanuit een spirituele perspectief is het de weg naar verlichting.

Ankanglin is dus naast de dichterlijk vertaling: “het bamboebos van stilte in het hart” een wens. Een wens om een plaats te bieden aan een ieder die zoekt gezond te worden, te blijven en zich wilt ontplooien volgens zijn of haar levenspad! Als laatste is Ankanglin in een notendop de uitleg hoe je het kunt bereiken en zijn alle geheimen dus vervat in de naam zelf.

Mail me
Heb je een vraag of wil je graag een afspraak maken? Gebruik dan het onderstaande formulier om mij een berichtje te sturen.